Open Facebook
NL DZISIAJ
0
Lokalizacje mieszkalne
0
Pojazdy
0
Pracownicy tymczasowi
Karolina Szlachta
Specjalista ds. rekrutacji
Celina Zawadzka
Kierownik ds. administracji
Olga Sienkowska
Specjalista ds. rekrutacji
Rafał Jabłoński
Koordynator ds. rekrutacji
Alicja Podhrebelna-Pogrzeba
Specjalista ds. rekrutacji
Patrycja Leszczyńska
Specjalista ds. rekrutacji
Używamy cookies do śledzenia wykorzystania i preferencje Pozwolenie Odmawiać